0

    โรงแรมเคลย์ อุดรธานี ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากสถาปัตยกรรมเครื่องปั้นดินเผาในยุคบ้านเชียง ซึ่งบ่งบอกถึงอารยะธรรมเก่าแก่ที่สวยงาม ทรงคุณค่า และ เป็นสิ่งสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี

    ผู้ออกแบบได้นำแรงบันดาลใจนี้มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ โดยนำเอาความงดงามของสีเครื่องปั้นดินเผา มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่ง ส่วนต่างๆของโรงแรม การเลือกใช้สีเฟอร์นิเจอร์ เพื่อถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ และ ผสานกับการออกแบบสไตล์ลอฟท์เพื่อให้เป็นโรงแรมที่พักที่ดูทันสมัย